Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája – 4024 Debrecen, Kossuth utca 33.

Kérjük, adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványait!

Kossuth Általános Nyelvi Alapítvány

Adószám: 19125572-1-09

Kossuth Általános Sportalapítvány

Adószám: 18546026-1-09

YouTube előnézeti kép

Az iskola rövid bemutatása:

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolájának Kossuth utcai feladatellátási helye a jelenlegi keretek között közoktatási feladattal nyolc osztályos általános iskola, ahol a felsőoktatáshoz kapcsolódva tanárjelöltek gyakoroltatása folyik. A két tevékenység együtt határozza meg az iskola programját. A közoktatás feladatainak ellátása mellett a fenntartó egyetem tanárképzési koncepcióját mindenkor figyelembe véve alakítják az oktatás tartalmát és struktúráját. Tanulóink számára közvetítjük mindazokat a szaktudományos, művészeti, kommunikációs és mentális ismereteket, amelyek megszerzése személyiségfejlődésük alapját jelenti. Ezzel párhuzamosan olyan készségekre tesznek szert, amelyek segítéségével kreatív módon képesek alkalmazni ismereteiket és tapasztalataikat. Ez az oktatási folyamat a gyermeki személyiséget a maga komplexitásában formálja, kielégíti tudásvágyát, fejleszti intellektuális képességeit, gazdagítja érzelemvilágát, alakítja kapcsolatteremtő készségeit, felébreszti és fejleszti igényét az egészséges életmód iránt.

1. Az olvasás és írás tanításának alkalmazott módszere:

Romankovics tankönyvcsalád szerint, hagyományos, szóelemző módszerrel tanítunk

2. Idegen nyelv:

Angol, német nyelvet 2. osztálytól lehet választani, amelyeket csoportbontásban tanítunk. Alapvetően azt gondoljuk, hogy az első évfolyamon az írás, olvasás és számolás alapjait kell elsajátítani, és ezután kezdődhet meg valamelyik idegen nyelv tanulása.

3. Informatikai oktatás:

1. osztálytól, csoportbontásban történik. (játékos feladatok, egérhasználat, billentyűzet kezelése)

4. Emelt szintű oktatás felső tagozaton:

Két idegen nyelv (angol-német, angol-orosz, német-angol, német-orosz)
Informatika
Humán (magyar, történelem)
Matematika

5. Hittan oktatás: (lehetőség van rá)

Református – Római katolikus – Görög katolikus

6. Tanórán kívüli lehetőség:

Tantárgyi szakkörök, néptánc, kosárlabda, szertorna, labdarúgás, ritmikus sportgimnasztika, gyógytestnevelés, énekkar, könyvtárhasználat

7. Egyéb az iskolára jellemző specialitás:

- tehetséggondozás (magyar, matematikai szakkörök, versenyekre való felkészítés),
- rendszeresen járunk színházba, bábelőadásokra, játszóházba, kézműves foglalkozásokra,
- több osztály testnevelés óra keretében korcsolyázni jár, ötödik osztályban úszásoktatás,
- tanulmányi- és osztálykirándulásokat, erdei iskolákat szervezünk,
- 1-4 osztályig napközit, felső tagozaton tanulószobát biztosítunk,
- saját konyhánk van,
- nagy udvarral, több kézilabda és kosárlabda pályával rendelkezünk.

Országos, megyei, városi eredményeink bizonyítják, hogy ügyes, tehetséges gyerekeinkre igazán büszkék lehetünk. Olyan alapokat igyekszünk nyújtani tanulóinknak, amire bátran építhet a későbbiekben. „Kiskossuthosnak” lenni egy fogalom, igazán megfogalmazni nem lehet, csak érezni!!

 

@Napló

órarend

zimbra

határtalanul logo

DE_C_projekt

C_tábla

uj-tabla