Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája – 4024 Debrecen, Kossuth utca 33.

Kérjük, adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványait!

Kossuth Általános Nyelvi Alapítvány

Adószám: 19125572-1-09

Kossuth Általános Sportalapítvány

Adószám: 18546026-1-09

YouTube előnézeti kép

Iskolánk Debrecen egyik legrégebbi iskolája. 1838-ban a városatyák úgy gondolták, nem jó, ha gyermekeik az otthonuktól messze tanulnak, ezért elhatározták, hogy leánynevelő intézetet hoznak létre. Ebből az intézetből nőtt ki és alakult át 1859-ben a „felsőbb leányiskola”, ahol a tudományokat már magyar nyelven oktatták. A későbbiek során az intézmény Dóczy Gedeon országos hírű pedagógus nevét vette fel, tanítóképzővel bővült és, ezzel párhuzamosan megalakult a nyolcosztályos leánygimnázium. Miután szűkösnek bizonyult az épület, felépült az új háromemeletes Dóczy-palota, és ezután a Kossuth u. 33. szám alatti telken a négy elemi és négy polgári osztályban folyt a tanítás. Ekkor intézményünk még egyházi iskola volt, és csak 1948-ban került állami kézbe. Kossuth Lajos nevét pedig 1954-ben vette fel.

1963-ban új feladatot kapott intézményünk: a tanulók nevelése, oktatása mellett részt vett és azóta is részt vesz a leendő tanárok képzésében. A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája az idén ünnepli gyakorló iskolai státuszának 50. évfordulóját.

50 éve működik a jelenlegi keretek között nyolc osztályos általános iskolaként, ahol a felsőoktatáshoz kapcsolódva tanárjelöltek gyakoroltatása folyik. A két tevékenység együtt határozza meg iskolánk programját. A közoktatás feladatainak ellátása mellett a fenntartó Debreceni Egyetem tanárképzési koncepcióját mindenkor figyelembe véve alakítjuk az oktatás tartalmát és struktúráját. Tanulóink számára közvetítjük mindazokat a szaktudományos, művészeti, kommunikációs és mentális ismereteket, amelyek megszerzése személyiségfejlődésük alapját jelentik, amivel párhuzamosan olyan készségekre tesznek szert, amelyek segítségével kreatív módon képesek alkalmazni ismereteiket és tapasztalataikat. Ez az oktatási folyamat a gyermeki személyiséget a maga komplexitásában formálja, kielégíti tudásvágyát, fejleszti intellektuális képességeit, gazdagítja érzelemvilágát, alakítja kapcsolatteremtő készségeit, felébreszti és fejleszti igényét az önművelés és a testi-lelki egészségre törekvő életmód iránt.

Az iskolánk története alatt többször változtak a körülmények, de soha nem változott a benne tanító pedagógusok célja: emberséget és tudást adni minden tanulónak. „Kiskossuthosnak” lenni fogalommá vált, igazán meghatározni nem lehet, csak érezni!

@Napló

órarend

zimbra

határtalanul logo

DE_C_projekt

C_tábla

uj-tabla