Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája – 4024 Debrecen, Kossuth utca 33.

Kérjük, adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványait!

Kossuth Általános Nyelvi Alapítvány

Adószám: 19125572-1-09

Kossuth Általános Sportalapítvány

Adószám: 18546026-1-09

YouTube előnézeti kép

Osztatlan képzésben részvevők tanítási gyakorlata

A Debreceni Egyetemen utoljára a 2005/2006-os tanévben indult osztatlan képzésben részt vevő tanárjelöltek egyetemi tanulmányaik utolsó évében teljesítik a tanítási gyakorlatot, mely két 45 órás szakaszra osztható.

Az általános pedagógiai rész, az úgynevezett A/1 gyakorlat során megismerkednek az intézmény munkáját meghatározó dokumentumokkal, az osztályfőnöki munka területeivel, az iskolai adminisztrációval, a tanórákon kívüli tevékenység­formákkal, alternatív ismeretszerzési módokkal, az infokommunikációs technológiák modern alkalmazási lehetőségeivel, a szülői kapcsolat­tartás, a kommunikáció különböző módjaival, az értékelés formáival,stb. Az ismereteket előadások, óralátogatások és a vezetőtanárukkal folytatott megbeszélések során sajátíthatják el.

A szaktárgy tanítása, az A/2 gyakorlat szintén 45 órás keretben történik. A hallgató 15 órában látogatja a vezetőtanár által tartott órákat, majd azok elemzése után 15 órát tart. A gyakorlat ezen része legalább 15 óra megbeszélést is tartalmaz.


A mesterképzésben résztvevők tanítási gyakorlata

A 2006/2007. tanévtől kezdve az. ú.n. bolognai rendszer szerinti képzésben vesznek részt a hallgatók. A hároméves alapszakasz után, a mesterképzés két és fél éve során szerzik meg a tanításhoz szükséges módszertani és gyakorlati ismereteket. Először a fő szakjuk, majd a második, minor szak gyakorlása történik valamelyik gyakorlóiskolában. A 60 órás, csoportos tanítási gyakorlat kizárólag a szaktárgy tanítására irányul. A 15 óra hospitálást a velük járó 15 megbeszéléssel 15 óra megtartása és megbeszélése követi. A gyakorló szakasz bizottság előtt megtartott zárótanítással ér véget.

A bolognai tanárképzést a hallgatók egész féléves, összefüggő egyéni tanítási gyakorlata zárja, melynek színterei lehetnek a gyakorlóiskolákon kívül az egyetem partneriskolái is. E gyakorlat során a hallgató legalább heti négy napon 4 órát tölt el az iskolában, és ismerkedik a tanórán kívüli tevékenységek széles skálájával, a pedagógus munkájának összetevőivel. Párhuzamosan tanítja mindkét szakját egy mentor és egy vezetőtanár irányításával, minimum heti 2-2 órában. Tevékenységére folyamatosan reflektál, fejlődését pedig egy portfolióban dokumentálja, melyet bizottság előtt kell megvédenie.

@Napló

órarend

zimbra

határtalanul logo

DE_C_projekt

C_tábla

uj-tabla